Stare Miasto w Poznaniu

Stare Miasto w Poznaniu nigdy nie śpi. Jego sercem jest, wytyczony centralnie około 1253 roku, Stary Rynek. W zgromadzonych tam licznych knajpach, o każdej porze dnia i nocy znajdą schronienie ci, którym nie spieszy się do domu.

Na środku Starego Rynku znajduje się wzniesiony na początku XIV wieku ratusz. Jednakże z powodu wielkiego pożaru, który wybuchł w Poznaniu w 1536 roku, do dziś z pierwotnej budowli przetrwały tylko piwnice. Przebudowy ratusza do kształtu, jaki znamy dzisiaj, dokonał w latach 1550-1560 znany tesyński architekt – Jan Baptysta Quadro.

Codziennie w południe na wieży ratuszowej zobaczyć można trykające się koziołki – symbol Poznania. Codziennie także grany jest z niej poznański hejnał.

Nieopodal ratusza stoją, należące niegdyś do średnio zamożnych kupców, tak zwane domki budnicze, których znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne podcienia.

Stare Miasto w Poznaniu

Nawiązujące swą formą do stylu renesansowego i barokowego kamienice, które otaczają Stary Rynek, są niestety tylko powojennymi rekonstrukcjami.

Na uwagę zasługuje również, zrekonstruowany po II wojnie światowej, budynek Wagi Miejskiej, w którym obecnie odbywają się koncerty, konferencje, spektakle i inne wydarzenia kulturalne.

W pięknym klasycystycznym budynku Odwachu, zaprojektowanym przez Jana Chrystiana Kamsetzera – warszawskiego architekta, pracującego na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, mieści się natomiast Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

W południowo-wschodnim narożniku Starego Rynku znajduje się, pochodzący z połowy XVI wieku, Pałac Górków (jednego z najzamożniejszych rodów w Wielkopolsce). Obecnie znajduje się w nim Muzeum Archeologiczne.

Na tak zwanej Górze Zamkowej stoi, wzniesiony przez Przemysła I w połowie XIII wieku, Zamek Królewski. Był on siedzibą książąt wielkopolskich, a później także rezydencją królewską. Przez wieki budowla ta coraz bardziej niszczała, aż w końcu popadła w ruinę. Obecnie trwają prace, mające na celu przywrócenie Zamkowi dawnej świetności.

U podnóża Góry Zamkowej znajduje się skromny z zewnątrz, ale niezwykle bogaty wewnątrz, barokowy Kościół Franciszkański. Prócz malowideł i sztukaterii, zobaczyć w nim można obraz Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej, nazywanej Panią Poznania.

Nie sposób nie wspomnieć także o zachwycającej Farze Poznańskiej, w której na szczególną uwagę zasługują Ołtarz Główny, zawierający obraz Szymona Czechowicza – „Wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława biskupa” oraz XIX-wieczne organy, zbudowane przez najznakomitszego ówczesnego organmistrza Europy – Friedricha Ladegasta. W każdą sobotę odbywają się tu koncerty organowe.

Starówka w Poznaniu należy niewątpliwie do jednych z najciekawszych w Polsce.

Jeden komentarz

  1. Arek grudzień 2012 at 20:19 #

    Na starym rynku ma być coraz bezpieczniej poprzez patrole policyjne. Jak będzie w praktyce się okaże

Zostaw komentarz